Nové registrační průkazy

26.10.2012 08:40

Převzato z webu OFS:

Výměna registrační průkazů:

Na základě rozhodnutí VV FAČR se uskuteční výměna všech registračních průkazů označených na zadní straně průkazu logem ČMFS a obsahující rodné číslo hráče.

Výměna proběhne v době od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013.

Dnem 1. 3. 2013 budou platit pouze nově vydané RP s ID hráče a logem FAČR, staré průkazy pozbývají platnost.

K hladkému průběhu výměny vydává Registrační oddělení JmKFS následující metodiku:

1. Oddíly si zabezpečí od všech hráčů nové (aktuální) pasové fotografie, které na zadní straně označí jménem a ID číslem hráče, a které spolu se starým registračním průkazem připraví k výměně.

2. Oddíly vyhotoví seznam registračních průkazů připravených k výměně a předají je spolu se starými průkazy a fotografiemi v zapečetěné a označené obálce po telefonické domluvě ve stanoveném termínu na sekretariát JmKFS (Hala Morenda, Vídeňská 9, Brno), popř. na sekretariát příslušného OFS. Na obálce bude také uvedeno jméno a telefonní číslo funkcionáře příslušného klubu. Po výměně průkazů bude tento funkcionář kontaktován pro vyzvednutí hotových registračních průkazů.

3. Upozorňujeme, že doba výměny u jednotlivého klubu může trvat cca. od jednoho až do tří týdnů.

Výměna průkazů ve stanoveném termínu bude provedena bezplatně, po 1. 3. 2013 s manipulačním poplatkem.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode